Disclaimer

Disclaimer

Er wordt continue gewerkt om de site te voorzien van juiste informatie en gegevens. Echter de bezoeker van de site dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van deze informatie. Detegelhandel.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, bij het gebruik van dergelijke informatie. Ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking en/of vermenigvuldiging van onze informatie is niet toegstaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Detegelhandel.nl.

Detegelhandel.nl heeft deze website met alle zorg en toeweiding gebouwd. Mocht u toch problemen hebben met onze website, laat het ons weten. Wij streven naar een zo`n gebruiksvriendelijke site mogelijk. En zullen uw op of aanmerkingen zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Voor verdere informatie m.b.t. Detegelhandel.nl verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden.